Hvordan blir pleie- og omsorgstjenestene i 2040? Et nytt framtidsverktøy fra KS kan gi noen svar på hva som venter kommunene.

Hvordan blir pleie- og omsorgstjenestene i 2040? Et nytt framtidsverktøy fra KS kan gi noen svar på hva som venter kommunene.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Jo, jeg er opptatt av 2040

Det blir stramt både på kort sikt og lang sikt. Politikeroppgaven blir tøffere. Flaks da at kommunene har fått et verktøy for å møte framtiden.

ARENDAL

Nå er det bare for kommuneadministrasjon og lokalpolitikere å innkalle til framtidsverksted. Framtiden er nemlig her allerede, i form av et ferskt verktøy utviklet av KS i samarbeid med en rekke kommuner. Det gir en indikasjon på hvordan det kan komme til stå til om knappe 20 år – hvis det ikke tas aktive valg.