Energikommisjonens utredning må leses nøye av kommunale aktører. Kommunesektoren får en nøkkelrolle i arbeidet med å realisere ambisjonene om kraftutbygging og energieffektivisering.

Energikommisjonens utredning må leses nøye av kommunale aktører. Kommunesektoren får en nøkkelrolle i arbeidet med å realisere ambisjonene om kraftutbygging og energieffektivisering.

Foto: Agnar Kaarbø
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Ingen energi uten kommunen

Energiutfordringen kan ikke løses uten at kommunene håndterer å stå i spennet mellom lokale konflikter og nasjonale ambisjoner.

Energikommisjonens NOU må leses nøye av kommunale aktører. Utredningen har en tabloid overskrift: Mer av alt raskere.

Kommunesektoren kan ikke møte energiutfordringene uten at nasjonale aktører tar sin del av jobben.