Digitale møter i folkevalgte organer lar seg gjennomføre. Det er en av lærdommene av pandemien. Dette bildet er fra kommunestyremøtet i Risør 26. mars 2020.

Digitale møter i folkevalgte organer lar seg gjennomføre. Det er en av lærdommene av pandemien. Dette bildet er fra kommunestyremøtet i Risør 26. mars 2020.

Foto: Joakim S. Enger
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Hva koronaen har lært oss

Fleksible organisasjoner, åpenhet og digitale møter som korter veien mellom statsråder og ordførere. Det er noen av lærdommene fra pandemien.

Pandemien byr stadig på nye utfordringer. Rundt om i landets kommuner jobbes det på spreng. Medarbeiderne skal legge til rette for økt vaksinering, testing, smittesporing og lokale restriksjoner. Sykefraværet skaper bekymring. Dette vil prege de neste månedene også.

Kriser kan lære oss å prioritere.