Høyesterett vil ikke behandle oppsigelsessaken i Brønnøy kommune. Men selv om det er interessante juridiske sider ved saken, handler den først og fremst om forhold som ikke løses ved en juridisk avklaring av hvordan vi skal forstå arbeidsmiljølovens regler om saklig oppsigelse.

Høyesterett vil ikke behandle oppsigelsessaken i Brønnøy kommune. Men selv om det er interessante juridiske sider ved saken, handler den først og fremst om forhold som ikke løses ved en juridisk avklaring av hvordan vi skal forstå arbeidsmiljølovens regler om saklig oppsigelse.

Foto: Trond Reidar Teigen
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Høyesterett burde drøftet oppsigelsesdom

Kommunestyrer får ingen veiledning fra Høyesterett om hva som skal til for å si opp en kommunedirektør. Det er synd.

Høyesterett sa i juli nei til å drøfte hvor mye som skal til for at et kommunestyre kan si opp en kommunedirektør når tilliten er borte. I lagmannsrettens dom slås det fast at det skal mye til før en kommunal toppleder er så udugelig at oppsigelse er mulig.

Det har interesse utover Brønnøy hvordan kommunestyret skal håndtere tillitssvikt mellom kommunepolitikerne og topplederen.