Ordfører Arne Sekkelsten (H) og kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold smiler på det offisielle bildet fra Fredrikstad kommune. Ikke desto mindre har det nye politiske flertallet i kommunen avsluttet arbeidsforholdet med kommunedirektøren.

Ordfører Arne Sekkelsten (H) og kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold smiler på det offisielle bildet fra Fredrikstad kommune. Ikke desto mindre har det nye politiske flertallet i kommunen avsluttet arbeidsforholdet med kommunedirektøren.

Foto: Fredrikstad kommune
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Høstjakt på kommunedirektører?

Sitter kommunedirektørene utrygt når den nye ordføreren vil lufte ut i rådhuset etter det gamle regimet?

Det nøkterne svaret er nei. Kommune-Norges toppledere har i all hovedsak en trygg stilling. Forskning fra Universitetet i Agder viser det. Et fåtall må slutte på grunn av konflikt eller samarbeidsproblemer.

Kommunedirektøren må være uredd, men også vise hvor det politiske handlingsrommet er.