Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) diskuterte bompenger på KS' kommunalpolitiske toppmøte tirsdag. Foto: Jan Inge Krossli
Kommentar

Hareides sjarmoffensiv

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) rydder opp etter forgjengeren Jon Georg Dales (Frp) frontkollisjon med kommuner og fylker.

Hareide har høyt tempo som samferdsels-minister, og tonene fra Samferdsels-departementet er helt nye.

Hareide skrudde sjarmen på fullt i møtet med KS’ kommunalpolitiske toppmøte i dag. Etter to uker som samferdselsminister, føler han seg mye mer attraktiv når han besøker kommuner og fylker enn da han var miljøvernminister.

Hareide brukte muligheten godt da han hadde toppene i Kommune-Norge samlet på ett brett. Han kom med en inntrengende oppfordring til, og tilbud om, samarbeid i samferdselspolitikken.

– Jeg skal levere de største klimakuttene av alle statsråder. Skal jeg lykkes, trenger jeg dere med på laget, sa Hareide.

Han gjorde statsminister Erna Solbergs (H) ord til sine. Hun oppsummerte FNs 17. og viktigste bærekraftsmål om samarbeid med låten fra High School Musical-filmen: «We’re all in this together».

– Vi har veldig dårlig tid, ti år, på å nå de nye klimamålene, 50–55 prosent kutt. Vi må gå fra planlegging til handling. Vi må gjøre det sammen, vi må få opp tempoet, sa Solberg.

Bompengestriden

Hareide har høyt tempo som samferdselsminister, og tonene fra Samferdselsdepartementet er helt nye. Forgjengeren Jon Georg Dale var i harde konflikter med ferjefylkene og med Oslo og Viken. Etter to uker som statsråd, er Hareide allerede i dialog med dem begge.

Så sent som mandag ettermiddag møtte han Viken, Oslo og flere kommuner om Oslopakke 3. Han vil ha utbygging av både E18 mot sørvest og Fornebubanen, men er åpen for å finne konkrete løsninger alle kan stå sammen om. Dialogen fortsetter.

Med Frp i spissen, presset regjeringen sin bompengeavtale på storbyene midt i valgkampen i fjor: Dere får mer penger til kollektivtransport hvis dere setter ned bompengene – take it or leave it. Men bompengeavtalen er strengt tatt ikke med i Granavolden-plattformen, som regjeringen styrer etter.

Fra scenen på toppmøtet i dag sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) at regjeringens bompengeavtale påvirket valget i Oslo. I den polariserte nasjonale debatten vokste bompengepartiet også i Groruddalen, selv om de fleste her skulle betale mindre i bompenger etter 1. juli.

– Regjeringen gjorde alt den kunne for å gjøre bompengesaken vanskeligst mulig, sa Johansen.

På toppmøtet var Johansen og Hareide skjønt enige om at bompenger er et godt virkemiddel, så lenge det kan skapes forståelse for det i befolkningen.

Ferjeopprøret

Minst like betent er ferjeopprøret langs kysten i vest og nord.

Sist fredag sto KS og fire kystfylker sammen om å kreve at regjeringen må betale mer for å legge om til utslippsfrie ferjer. Hareide og regjeringen svarte umiddelbart med å invitere dem til et møte 2. mars.

På KS-toppmøtet rapporterte fylkesordfører Tove Lise Torve (Ap) om ferjeopprøret i Møre og Romsdal. Det største ferjefylket har kuttet i både videregående skole og administrasjonen for å få råd til å bruke 200 millioner kroner mer på ferjedrift enn de får gjennom inntektssystemet.

I tillegg har de måttet sette opp prisen på ferjebillettene så mye at folk gjør opprør. I stedet for å støtte et stort og viktig klimatiltak – utslippsfrie ferjer – vender de seg mot det. 

– Situasjonen er alvorlig. Det er avgjørende å få med folk på det grønne skiftet. Fellesskapet må finansiere grønn omstilling, ikke hver enkelt innbygger, sa Torve.

KS fikk i fjor beregnet hvor mye overgang til miljøferjer koster. Nå sier Hareide at han vil se på disse beregningene. Han stiller spørsmål ved om hele merkostnaden skyldes valget av klimavennlige ferjer.

Hareide har allerede besøkt Møre og Romsdal, og gir fylkene honnør for å gå foran med ambisiøse klimaløsninger.

– Vi har ikke noe valg hvis vi skal nå klimamålene: Når ferjer og hurtigbåter skiftes ut, må de nye være utslippsfrie, sa Hareide.

Det er et godt utgangspunkt for å bli enig med fylkene om større statlig bidrag.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.