Inge Ryan, leder av Gjerdumutvalget, sier at utvalget vil at alle skal få litt mer ansvar. – Kommunene får litt mer, NVE får litt mer og grunneier får litt mer, sier Ryan til NTB.

Inge Ryan, leder av Gjerdumutvalget, sier at utvalget vil at alle skal få litt mer ansvar. – Kommunene får litt mer, NVE får litt mer og grunneier får litt mer, sier Ryan til NTB.

Foto: Agnar Kaarbø
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Gjerdrumutvalget rydder i ansvaret

Det er bra at Gjerdrumutvalget vil ha mer kompetanse i kommunene og klargjøre ansvaret for håndtering av risikoen for kvikkleireskred. Men det vil kreve mer å møte klimatrusselen.

Risikoen for kvikkleireskred er større enn det samfunnet kan akseptere. Derfor bør den statlige og kommunale innsatsen for å kartlegge og forebygge nye skred intensiveres. Og ikke minst må ansvarsforholdene klargjøres. Det mener utvalget som har sett på årsakene til og vurdert tiltak som kan forebygge ødeleggende skred.

Hvis vi skal redusere risiko, må aktørene kjenne sitt ansvar.