Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) la torsdag fram kommuneproposisjonen for 2023. Her I proposisjonen varsles en økning i de frie inntektene til kommunene i 2023 på mellom 1,8 og 2,3 milliarder kroner.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) la torsdag fram kommuneproposisjonen for 2023. Her I proposisjonen varsles en økning i de frie inntektene til kommunene i 2023 på mellom 1,8 og 2,3 milliarder kroner.

Foto: Britt Glosvik
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Gir, tar og skuffer

Det blir mer penger til kommunene både i år og neste år, men regjeringen forbeholder seg retten til å dra inn ekstra skatteinntekter og å avvente koronakompensasjon.

Finansministeren og kommunalministeren, som begge har sentrale roller for den offentlige økonomien, har travle dager. Økonomien beveger seg tilsynelatende i ulike retninger på samme tid. Finansministeren har behov for å kjøle ned økonomien, men samtidig bruke mer penger som følge av krigen i Ukraina og økte strømpriser. Han er dessuten livredd for renteøkninger.

Selvsagt er det stor forskjell på en kommunalminister fra Sp og en fra Høyre. Men når kommuneproposisjonen legges fram, er budskapet påfallende likt.