Demokratidebatten handler for lite om hvordan folkestyret praktiseres og oppleves på grasrota, i kommuner og fylkeskommuner, skriver Agnar Kaarbø. På bildet leder ordfører Elin Weggesrud (Ap) et digitalt kommunestyremøte i Holmestrand.

Demokratidebatten handler for lite om hvordan folkestyret praktiseres og oppleves på grasrota, i kommuner og fylkeskommuner, skriver Agnar Kaarbø. På bildet leder ordfører Elin Weggesrud (Ap) et digitalt kommunestyremøte i Holmestrand.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Gi lokalpolitikerne mer handlingsrom!

Ett år før lokalvalget må rikspolitikere og statsbyråkrater ta inn over seg at lokalpolitikerne savner rom for å drive politikk.

Til tross for at kommunene forvalter store beløp, leverer mye velferd og fatter mange beslutninger, opplever lokalpolitikerne at det politiske handlingsrommet er snevert.

Hvem vil påta seg et arbeidskrevende verv i lokalpolitikken hvis oppgaven i hovedsak er å iverksette velferdsstatens politikk?