Fylkesordfører Roger Ryberg i Viken må snart henge fra seg ordførerkjedet. Fylkeskommunen deles i tre. Men får de nye fylkeskommunene nye oppgaver slik regjeringen har lovet?

Fylkesordfører Roger Ryberg i Viken må snart henge fra seg ordførerkjedet. Fylkeskommunen deles i tre. Men får de nye fylkeskommunene nye oppgaver slik regjeringen har lovet?

Foto: Magnus Knutsen Bjørke
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Fylkeskommunen må styrkes

Det holder ikke å oppløse fylkeskommuner. Regjeringen og stortingsflertallet må få fart på arbeidet med å styrke fylkeskommunen.

Det ble skrevet fylkeshistorie da et flertall på Stortinget nylig vedtok å legge ned tre fylkeskommuner og gjenopprette – mer presist nyetablere­ – sju fylkeskommuner fra 2024. Flere stortingsrepresentanter fra Senterpartiet markerte det politiske gjennomslaget med å stille i bunad i nasjonalforsamlingen.

Regionreformen er like uferdig og uforløst som etter vedtaket i Stortinget i 2017.