Tidligere ordfører Marte Mjøs Persen i Bergen, nå arbeids- og inkluderingsminister, vil ikke at det skal lages særregler i folketrygdloven for folkevalgte.

Tidligere ordfører Marte Mjøs Persen i Bergen, nå arbeids- og inkluderingsminister, vil ikke at det skal lages særregler i folketrygdloven for folkevalgte.

Foto: Krister Sørbø /VG
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Frilanser eller folkevalgt?

Også ordførere har rett til velferdsgoder. Stortinget må endre loven slik at de slipper å engste seg for hvem som skal sørge for sykepenger eller betale velferdspermisjoner.

Er en ordfører, en folkevalgt i et verv som krever sin mann eller kvinne 24/7, som frilanser å regne? Jeg må innrømme at tanken aldri har slått meg.

Jeg har aldri sett på folkevalgte som frilansere. De er folkevalgte så lenge folket vil.