76 prosent av lokalpolitikerne synes «for mye av den politiske diskusjonen dreier seg om å finne områder hvor man kan kutte for å få budsjettet til å gå i balanse». Bildet er fra et kommunestyremøte i Sirdal i 2018.

76 prosent av lokalpolitikerne synes «for mye av den politiske diskusjonen dreier seg om å finne områder hvor man kan kutte for å få budsjettet til å gå i balanse». Bildet er fra et kommunestyremøte i Sirdal i 2018.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Finn handlingsrommet!

For lite handlingsrom demotiverer mer enn for mye hets i sosiale medier, mener norske lokalpolitikere.

Jeg husker ikke hva intervjuet dreide seg om, men jeg husker budskapet fra fylkesordfører Arne Rettedal: Det er alltid et handlingsrom i politikken. Det gjelder bare å finne det.

Lokalpolitikerne mener at det lokale handlingsrommet i større grad kan synliggjøres og utnyttes.