I 36 av 80 nordnorske kommuner er det ikke ledig listeplass. Det betyr at nye innbyggere på steder som Alta, Hammerfest, Harstad, Tromsø, Sør-Varanger, Bodø, Hadsel, Rana, Vefsn og Vågan, ikke får noen fastlege.

I 36 av 80 nordnorske kommuner er det ikke ledig listeplass. Det betyr at nye innbyggere på steder som Alta, Hammerfest, Harstad, Tromsø, Sør-Varanger, Bodø, Hadsel, Rana, Vefsn og Vågan, ikke får noen fastlege.

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Fastlegekrisen krever mer enn penger

Det er vanskelig å se at fastlegekrisen kan løses uten en total gjennomgang av ordningen.

Realisme og beinharde realiteter står på dagsorden når KS arrangerer fylkesvise møter i disse dager. På høstmøtet for Troms og Finnmark nylig ble blant annet demografi, tilgang på arbeidskraft og riktig kompetanse, radikal innovasjon og grønnere innkjøp diskutert.

Mye av dette handler om utviklingstrekk som må møtes med politiske tiltak. Det er ikke uventede hendelser som krever at det settes kommunal krisestab.