Kirsti Tømmervold, tidligere lokalpolitiker og ordfører i Klæbu, gir seg etter 14 måneder som kommunedirektør i nordlandskommunen Vevelstad. Bildet er tatt da hun var ordfører.

Kirsti Tømmervold, tidligere lokalpolitiker og ordfører i Klæbu, gir seg etter 14 måneder som kommunedirektør i nordlandskommunen Vevelstad. Bildet er tatt da hun var ordfører.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Den modige – og sårbare – leder

Det er ikke flaut å innrømme at du ikke strekker helt til i lederjobben.

Kirsti Tømmervold, kommunedirektør i Vevelstad, er en modig leder. Hun tør å snakke om at hun ikke har lyktes slik hun ønsket i jobben som toppleder. Den tidligere lokalpolitikeren og ordføreren i Klæbu gir seg etter 14 måneder i nordlandskommunen.

Få mennesker innehar de egenskapene som listes opp i en stillingsannonse.