Kommunene må rutinemessig stille krav om hurtigladere ved etablering av parkeringsplasser, ifølge Kommunaldepartementet. Antall hurtigladere må flerdobles innen 2030, da nær 2 millioner elektriske biler vil rulle på norske veier.

Kommunene må rutinemessig stille krav om hurtigladere ved etablering av parkeringsplasser, ifølge Kommunaldepartementet. Antall hurtigladere må flerdobles innen 2030, da nær 2 millioner elektriske biler vil rulle på norske veier. 

Foto: Agnar Kaarbø

Nye beregninger: Vi vil trenge fem ganger så mange hurtigladere

Antall hurtigladere må fire- eller femdobles innen 2030, ifølge nye beregninger. Kommunene må stille krav om hurtigladere på alle parkeringsplasser, mener Kommunaldepartementet.

I dag er om lag 4.000 hurtigladere tilgjengelige for de drøyt 400.000 elektriske bilene som ruller på norske veier. 

I 2030 vil antall elektriske personbiler og lette varebiler være økt til 1,9 millioner, hvis Stortingets mål for innfasing av nullutslippskjøretøy, nås (se faktaboks.)