Ordfører Eva Aurdal Vinje (Ap) i Ålesund er ikke glad for at regjeringen stopper ny tilskuddsordning til klimavennlig transport i mindre byer.

Ordfører Eva Aurdal Vinje (Ap) i Ålesund er ikke glad for at regjeringen stopper ny tilskuddsordning til klimavennlig transport i mindre byer.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Misliker at regjeringen stopper ordning som skulle få ned bilbruken

Ordfører Eva Aurdal Vinje (Ap) i Ålesund misliker at regjeringen stopper statlige tilskudd til investeringer i klimavennlig transport i fem byer. 

– Uten tilskudd til tiltak vil vi få problemer med å snu trenden i distrikta fra bilbruk til mer kollektiv, sykkel og gange. Det blir altfor lett å holde fram som før i hver sin bil. Ålesund har i dag en kollektivandel på flaue 6 prosent, skriver ordfører Eva Aurdal Vinje (Ap) i Ålesund i en kommentar til Kommunal Rapport.

Sammen med Bodø får Ålesund riktignok dele årets pott på 30 millioner kroner, som er satt av til ordningen på årets statsbudsjett. Men de kan ikke regne med at tilskuddene trappes opp de neste årene, slik de er blitt forespeilet.