Viken fylkeskommune skal sammen med Hvaler, Fredrikstad og Sarpsborg utrede et felles ladenettverk for elbåter i regionen. Prosjektet har fått 352 000 kroner i Klimasats-støtte i år.I havna i Skjærhalden i Hvaler står fra venstre Roar Johansen, plan og utredningsleder Borg Havn IKS, Charlotte Iversen, miljøsjef Borg Havn IKS og Grete Rasmussen, klimarådgiver Fredrikstad.

Viken fylkeskommune skal sammen med Hvaler, Fredrikstad og Sarpsborg utrede et felles ladenettverk for elbåter i regionen. Prosjektet har fått 352 000 kroner i Klimasats-støtte i år.

I havna i Skjærhalden i Hvaler står fra venstre Roar Johansen, plan og utredningsleder Borg Havn IKS, Charlotte Iversen, miljøsjef Borg Havn IKS og Grete Rasmussen, klimarådgiver Fredrikstad.

Foto: Borg Havn IKS

Miljødirektoratet mener det er mye god læring i kommunale klimaprosjekter

Klimasats-pengene er fordelt. 183 kommuneprosjekter har fått 111 millioner kroner til å kutte utslipp av klimagasser. Her er det mye å lære, mener Miljødirektoratet.

Direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet er fornøyd både med den faglige og geografiske variasjonen.

– Det er god spredning rundt om i landet og på ulike type tiltak. Vi mener tiltakene gir god effekt og er viktige, sier hun til Kommunal Rapport.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.