Byggkvalitetsutvalget ledet av Nils-Henrik M. Von der Fehr overleverte onsdag sin rapport til kommunalministeren. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

Utvalg vil rydde i regelverk for byggnæringen

Byggherren alene skal stå ansvarlig overfor det offentlige dersom det ikke bygges i tråd med gitte tillatelser, foreslår et utvalg.

Plan- og bygningsregelverket har blitt kritisert for å være for omfattende og komplekst, samtidig som det etterlyses klarere ansvarsfordeling og mer kontroll. For to år siden ble det derfor satt ned et utvalg for å se på dette.

Byggkvalitetsutvalget overleverte onsdag sin rapport til kommunalminister Nikolai Astrup (H).

Rydde opp i regelverket

Selv om det jevnt over er høy kvalitet i byggebransjen, skjer det for mange og alvorlige byggfeil, erkjente utvalgsleder Nils-Henrik Mørch von der Fehr. Han påpekte at det også er et betydelig innslag av arbeidskriminalitet.

Målet med forslagspakken er å rydde opp i et regelverk som dels er overflødig og dels virker mot sin hensikt. Et sentralt punkt er å få en bedre avklaring av ansvarsforhold.

• Les også: Byggesak: Hva er «ytre rammer»? (kronikk)

Flere tiltak

• Ansvarsrettsystemet foreslås avviklet, slik at byggherren alene skal stå ansvarlig i byggesaker overfor det offentlige dersom det ikke bygges i tråd med tillatelse. Det skal gjøre det tydeligere hvem som har ansvaret og redusere misforståelser, mener utvalget.

• Systemet med at staten bestemmer hvem som er kvalifisert til byggearbeid, og der praksis og erfaring i liten grad får uttelling, foreslås også avviklet. I stedet bør det gjelde kompetansekrav som skal følge personen, ikke firmaet.

• Sentral godkjenningsordning legges ned, og erstattes med lovregulering av yrker.

• Styrket kontroll på byggeplasser, innføring av byggskadeforsikring etter dansk modell og satsing på næringens erfaringer om kompetansebehov, er ytterligere forslag.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil nå sende rapporten ut på høring og invitere til et innspillsmøte med aktører fra bransjen.

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.