Advokat og jussprofessor Mads Andenæs og NOAH-leder Siri Martinsen har bedt byfogden i Oslo stanse jakta innenfor ulvesonen. De mener Klima- og miljødepartementet ikke har vurdert kravene i Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen godt nok, og at fellingstillatelsen er ugyldig. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Ulvekommuner lei nye runder i retten

Stadig nye runder om ulv i retten skjerper rovdyrkonflikten, mener Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS).

– For USS er det viktig at det kommer en tydelig, rettskraftig dom i spørsmål om uttak av ulv som legitimerer politisk styring av rovviltpolitikken. Det er uheldig og konfliktskjerpende med tilbakevendende, årlige runder i rettsapparatet omkring lovligheten av politiske vedtak, sier leder Hanne Alstrup Velure.

Dyrevernsorganisasjonen NOAH har tatt Klima- og miljødepartementet til retten på grunn av vedtaket om å felle ulv innenfor ulvesonen. Organisasjonen mener vedtaket er ugyldig og har også bedt byfogden i Oslo om å sette foten ned for ytterligere jakt i ulvesonen inntil domstolen har vurdert om vedtaket er gyldig.

Mange av kommunene som er med i USS, ligger i ulvesonen og har derfor meldt seg som partshjelper på departementets side i saken.

To ulv felt

To ulv i Slettås-flokken i Trysil ble felt tirsdag, samme dag som jakta startet. Det er usikkert om det er flere ulver i flokken, men jakta kan bli tatt opp igjen om det blir oppdaget spor. Departementet har gitt tillatelse til å felle opptil tre ulv, alle dyrene man antok befant seg i flokken. NOAH ba departementet vente med jakta, men departementet sa nei.

Det er første gang myndighetene har tillatt jakt innenfor ulvesonen. Begrunnelsen var at Slettås-flokken var belastende å leve med for folk i området, og hensikten med å skyte flokken er å dempe konflikten rundt ulv.

– Ugyldig vedtak

NOAH mener at vedtaket er ugyldig.

– Vedtaket er meget tynt begrunnet, sier advokat Mads Andenæs, som fører saken på vegne av organisasjonen.

Han mener departementet har basert seg for sterkt på stortingsvedtaket om hvor stor bestanden skal være, og ikke vist at de har vurdert kravene i Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen om vern av ville dyr.

Byfogden i Oslo skal torsdag ta stilling til NOAHs krav om en midlertidig forføyning, som hindrer at jakten innenfor ulvesone kan tas opp igjen i påvente av at domstolen har vurdert hele vedtaket.

Andenæs mener det vil være interessant å få retten til å vurdere om vedtaket er gyldig, selv om ulvene alt er skutt. Det vil i så fall bety at det blir ny runde i retten.

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.