Munnbind var en del av smittevernet, men hjelpepleieren i Gran skal flere ganger ha unnlatt å bruke dette, framgår det av Statsforvalterens undersøkelser.

Munnbind var en del av smittevernet, men hjelpepleieren i Gran skal flere ganger ha unnlatt å bruke dette, framgår det av Statsforvalterens undersøkelser.

Illustrasjonsfoto: Dag Jenssen / Samfoto

Statsforvalteren sender tilsynssak til Helsetilsynet

Statens helsetilsyn skal ta stilling til om en hjelpepleier i Gran skal gis en reaksjon for lovbrudd. Hun er mistenkt for å ha gått på jobb med koronasmitte.

Helsetilsynet skal også vurdere om Gran kommune har ytt forsvarlige helsetjenester.

Statsforvalteren oversender saken til Statens helsetilsyn fordi den reiser rettslige problemstillinger.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.