Mindretallet i Tysfjord ber Fylkesmannen vurdere om det er lov å gjøre vedtak med tilbakevirkende kraft. Arkivfoto: Lisa RypengFoto: Lisa Rypeng

Skal vurdere om ulovlig vedtak ble lovlig

Fylkesmannen i Nordland må vurdere om et vedtak som skulle gjøre et ulovlig vedtak lovlig, også er ulovlig. Mindretallet i Tysfjord krever lovlighetskontroll etter omstridt skolevedtak.  

Ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap) støttet kravet om lovlighetskontroll, som ble avvist av flertallet i ekstraordinært kommunestyremøte mandag. Han gir følgende oppsummering av saken til Kommunal Rapport:

– En gruppe politikere trommer i hop et møte og vedtar å igangsette undervisning. Fylkesmannen slår fast at vedtaket er ulovlig. Så fatter samme gruppe samme vedtak i kommunestyret, uten saksutredning og uten noen vurdering av forsvarligheten i undervisningen. I tillegg gir de vedtaket tilbakevirkende kraft for å lovliggjøre det ulovlige kjøkkenbord-vedtaket. Det er ganske spesielt, sier ordføreren. 

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.