Rådmannen i Lillestrøm kommune har innstilt på at formannskapet i kommunen skal anke dommen fra Nedre Romerike tingrett, som har tilkjent 14 beboere i Brånåsdalen erstatning på til sammen 34 millioner kroner. Illustrasjonsfoto: Fredrik Hagen / NTB scanpixFredrik Hagen / NTB scanpix

Rådmann vil anke millionerstatning til beboere i Skedsmo

I desember ble Skedsmo kommune dømt til å betale 34 millioner kroner i erstatning til huseiere ved et gammelt søppeldeponi. Rådmannen vil anke saken.

Ankespørsmålet skal behandles i et ekstraordinært formannskapsmøte i nye Lillestrøm kommune onsdag 22. januar. I sin innstilling til politikerne anbefaler rådmann Trine Wikstrøm i Lillestrøm at dommen ankes til lagmannsretten, skriver Romerikes Blad.

I et av punktene i den juridiske vurderingen som advokatfirmaet Kluge har gjort for kommunen, står det: «Det synes alt i alt ikke rimelig at kommunen skal betale beløp i denne størrelsesorden til de 14 boligeierne».

Boligeierne krevde erstatning for setningsskader og gassforurensning som de mener skyldes søppeldeponiet, som ligger begravet under boligene. Det var kommunen som solgte tomtene på 80-tallet.

Det er blant annet funnet unormalt høye nivåer av deponigassene metan og karbondioksid i flere boliger i boligfeltet. Kommunen har tidligere hevdet at setningsskadene skyldes dårlig grunnarbeid da boligene ble bygget.

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.