Nye Vestland planlegger å kjøre anbudsprosess på de ansattes pensjonsløsning, Fylkesrådmann Rune Haugsdal og hans stab vil knytte til seg en ekstern forsikringsmekler for bistand. Foto: Morten Wanvik, Hordaland fylkeskommune

Pensjon på anbud: – Ikke foretatt juridisk vurdering

Vestland fylkeskommune legger ut sin pensjonsløsning til de ansatte på anbud neste år, men unnlater å ta stilling til om det er anbudsplikt.

Vestland fylkeskommune planlegger å anbudsutsette pensjonsløsningen til de ansatte. På spørsmål om de gjør dette fordi de vurderer at det er anbudsplikt, svarer fylkesrådmann Rune Haugsdal i en e-post:

«Vi går ut på anbud, men har ikke foretatt noen juridisk vurdering av om vi er forpliktet til dette. Vi støtter oss til regelverket for offentlige anskaffelser og vil evaluere de tilbudene vi måtte få og tildele avtalen til den leverandøren som har det beste tilbudet.»

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.