Oslo kommune dømt i lagmannsretten etter stupeulykke i 2018

Oslo kommune ble frikjent i tingretten, men er nå dømt i lagmannsretten etter at den avdøde legen Henning Hoyer skadet seg i en stupeulykke på Sørenga i 2018.

Hoyer skulle hjelpe en livløs person i sjøen ved Sørenga i juli 2018 da han traff en undersjøisk voll og pådro seg et komplisert ankelbrudd.

I 2022 gikk han til sak mot kommunen. I tingretten tapte han, men Hoyer døde like før saken i lagmannsretten startet, melder Aftenposten.

En enstemmig Borgarting lagmannsrett er tydelig på at Oslo kommune er erstatningsansvarlig etter det som skjedde.

Retten begrunner det med at den undersjøiske vollen på stedet er menneskeskapt, og mener kommunen hadde plikt til å sørge for at faren ble varslet tydeligere.

Kommunen vil ikke kommentere dommen direkte overfor Aftenposten.

– Vi vil nå gjennomgå dommen og vil herunder vurdere avgjørelsen sammen med vår advokat. Spørsmålet om dommen skal ankes vil også bli vurdert, sier Oslo kommune ved Arve Rosland til avisen.