Måtte velge formannskap på nytt

Formannskapet i Marker kommune i Østfold med fem menn og to kvinner var ulovlig sammensatt, ifølge Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Fylkesmannen i Østfold. I dag har Marker fortsatt fem menn og to kvinner i formannskapet, men denne gang er utvalget lovlig sammensatt.

Fordelingen av kvinner og menn i kommunale råd og utvalg volder problemer i mange kommunestyrer.

I Marker protesterte Venstre da kommunens nye formannskap besto av fem menn og to kvinner. Kommuneloven krever at formannskapet har en kvinneandel på minst tre av sju – ved såkalt avtalevalg vel å merke.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.