Sivilombudsmannen mener at Lyngdal kommunes oppfølging av varsler om påståtte ulovligheter har vært mangelfull og saksbehandlingstiden for lang. Foto: Lyngdal kommune

Lyngdal må tåle refs av ombudsmannen

Nesten to år etter at Lyngdal kommune fikk varsler om mulige ulovligheter ved et hyttefelt, var saken fortsatt ikke avklart. Ikke godt nok, mener Sivilombudsmannen.

– Vi må bare erkjenne at vi har vært for trege med å avklare denne saken. Vi har ikke klart å følge opp på en god nok måte, sier plansjef Torhild Hessevik Eikeland i Lyngdal.

Det er nå to år siden en innbygger i Lyngdal henvendte seg til kommunen og varslet om mulige ulovlige tiltak i en bekk og ulovlige masseuttak på Kåvland hyttefelt. Til tross for gjentatte purringer fra varslerens side, fikk ikke kommunen fart på saksbehandlingen.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.