Ordfører Hugo Jacobsen (Ap) i Lødingen (t.h.) og advokat Frode Lauareid tapte rettssaken mot tidligere kommunedirektør Liv-Hege Martinussen. Kommunen vil vurdere å anke dommen.

Ordfører Hugo Jacobsen (Ap) i Lødingen (t.h.) og advokat Frode Lauareid tapte rettssaken mot tidligere kommunedirektør Liv-Hege Martinussen. Kommunen vil vurdere å anke dommen.

Foto: Thomas Frigård

Lødingen må betale tidligere kommunedirektør 1,2 mill.

Tingretten gir tidligere kommunedirektør i Lødingen medhold i at hun ble fjernet uten forsvarlig grunnlag. Det koster Robek-kommunen 1,2 millioner kroner.

– Jeg er lettet over at dommen er klar og tydelig, men jeg føler meg ikke som noen vinner. Jeg har mistet et år av livet mitt, og jeg står fortsatt uten jobb. Men, retten gjør det klart at en arbeidsgiver ikke kan gjøre akkurat som man vil mot en ansatt, og det betyr mye, sier Liv-Hege Martinussen til Kommunal Rapport.

Fakta

I april i fjor ble kommunedirektør Liv-Hege Martinussen fjernet på dagen fra stillingen som kommunedirektør i Lødingen. 

Kommunen har kun vist til at kommunedirektøren har frasagt seg sitt stillingsvern, og utover dette ikke begrunnet fjerningen av Martinussen. 

Den tidligere kommunedirektøren saksøkte kommunen for brudd på saklighetsnormer ved bruk av styringsretten, og ærekrenkelser.

I slutten av mars gikk rettssaken i Midtre Hålogaland tingrett.