Både KS-advokat Frode Lauareid og ordfører Hugo Jacobsen (Ap) mener dommen mot Lødingen kommune er feil.

Både KS-advokat Frode Lauareid og ordfører Hugo Jacobsen (Ap) mener dommen mot Lødingen kommune er feil.

Foto: Thomas Frigård

Lødingen anker: Mener dommen inneholder «grov og uakseptabel feil»

Tingretten har fastslått at Lødingen kommune ikke hadde saklig grunn til å fjerne sin kommunedirektør i fjor. Kommunestyret aksepterer ikke denne dommen.

«Kommunestyret har vedtatt at dom fra Midtre Hålogaland tingrett, der Lødingen kommune ble idømt erstatningsansvar overfor tidligere kommunedirektør Liv-Hege Martinussen, skal ankes», heter det i en pressemelding fra Lødingen kommune.

Fakta

  • I april i fjor ble Liv-Hege Martinussen fjernet på dagen fra stillingen som kommunedirektør i Lødingen.
  • Kommunen har kun vist til at kommunedirektøren har frasagt seg sitt stillingsvern, og utover dette ikke begrunnet fjerningen av Martinussen.
  • Den tidligere kommunedirektøren saksøkte kommunen for brudd på saklighetsnormer ved bruk av styringsretten, og ærekrenkelser.
  • I slutten av mars gikk rettssaken i Midtre Hålogaland tingrett.