Follo tingrett mener Oppegård skytterlag måtte være klar over at de drev skytebanen på Kurud i strid med de avtalte forutsetningene. Det er ikke skytterlaget enig i. Dette bildet, som styreleder Øivind Johnsen i skytterlaget har tatt, viser aktiviteten en oktoberdag i 2016.Øivind Johnsen

Kommunen får kaste ut skytterlaget

Flere brudd på leieavtalen over flere år gir Oppegård kommune rett til å heve avtalen den har hatt med skytterlaget, mener tingretten. Dermed kan det bli det stopp for pistolskytebanen, og skytterlaget kan bli lagt ned.

Foreløpig har ikke Oppegård skytterlag tatt stilling til om dommen fra Follo tingrett skal ankes eller ikke. Advokat Sven Knagenhjelm har representert skytterlaget, og sier de er grunnleggende uenig i tingrettens konklusjoner, men at skytterlaget er en liten organisasjon med begrensede ressurser, og at det nå jobbes med å avklare finansiering av en eventuell anke.

Skytterlaget ble også dømt til å betale kommunens saksomkostninger på nesten 1,3 millioner kroner. Det er en sum skytterlaget ikke har mulighet til å betale, opplyser styret i laget.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.