Ordfører Hugo Jacobsen (t.h.) og kommunens advokat Frode Lauareid.

Ordfører Hugo Jacobsen (t.h.) og kommunens advokat Frode Lauareid.

Foto: Thomas Frigård

– Kommunedirektøren ble utsatt for karakterdrap fra talerstolen

Politikerne som vitnet i rettssaken mellom avgått kommunedirektør og Lødingen kommune husket lite fra møtet der topplederen ble fjernet. Men, én av politikerne husket mye.

Harstad

I rettssaken i Midtre Hålogaland tingrett mellom tidligere kommunedirektør Liv-Hege Martinussen og Lødingen kommune var en rekke folkevalgte innkalt som vitner. Sentralt i saken er blant annet om det ble gitt ærekrenkende uttalelser mot Martinussen i de to lukkede politiske møtene i april i fjor, der hennes arbeidsforhold ble diskutert og beslutningen om å fjerne henne ble fattet.