Slik så det ut da en av grøftene i hytteområdet var ferdig utfylt, men ennå ikke pyntet til.

Slik så det ut da en av grøftene i hytteområdet var ferdig utfylt, men ennå ikke pyntet til.

Foto: Nord-Fron kommune

Kommune vant erstatningssak mot grunneiere

Tingretten ga grunneierne rett til 2,5 millioner i erstatning fra Nord-Fron kommune. Lagmannsretten strøk alt.

– Dette er en prinsipielt viktig dom. Vi har aldri vært i tvil om at erstatningen måtte bli null, sier teknisk sjef Bjørn Bjørke til Kommunal Rapport.

Saken gjaldt kommunenes utbygging av vann- og avløpsnett i et hytteområde på Kvamsfjellet. For å kunne bygge ut ledningsnettet i området, som har 450 hytter, eksproprierte kommunen rettigheter til å grave ned rørene. Arbeidet ble påbegynt i 2017 og er nå inne i sluttfasen.