Samfunnsmessige hensyn tilsier at Sykehuset Østfold fritt kan bestemme hva de vil gjøre med de gamle personalboligene, mener Borgarting lagmannsrett. Foto: Terje LienTerje Lien

Halden tapte tvist om sykehusboliger

En 56 år gammel klausul ble avgjørende da Halden kommune ville ha eiendomsretten til fem eiendommer.

Tvisten som nå har vært behandlet av Borgarting lagmannsrett, handler om Søsterveien 1, 3, 5, 7 og 9 hvor Halden kommune i sin tid bygget personalboliger til ansatte ved Halden sykehus. På 60-tallet ble ansvaret for sykehusene overført fra kommunen til fylkeskommunen, og med det også eierskapet til en rekke sykehuseiendommer. 

Tilbakeføringsklausul

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.