I februar i 2023 vedtok kommunestyret i Sirdal å selge tomter til en subsidiert pris. Det mislikte en privat tomteutvikler som saksøkte kommunen, men tapte. Dette bildet er hentet fra et tidligere kommunestyremøte.

I februar i 2023 vedtok kommunestyret i Sirdal å selge tomter til en subsidiert pris. Det mislikte en privat tomteutvikler som saksøkte kommunen, men tapte. Dette bildet er hentet fra et tidligere kommunestyremøte.

Arkivfoto: Magnus Knutsen Bjørke

Gikk til sak mot kommunen på grunn av boligpolitikken

Da kommunestyret i Sirdal vedtok å selge tomter til subsidierte priser, saksøkte en privat tomteutvikler kommunen.

Det var i 2021 at Sirdal kommune kjøpte et boligfelt og deretter vedtok at det skulle være 68 boligtomter der. Under kommunestyrets behandling av saken i februar i fjor vedtok politikerne at prisen per tomt skulle være 500.000 kroner, og at tomtekjøpere i det første byggetrinnet skulle være berettiget kommunal boligstøtte.

Mener kommunen ødela markedet