Advokat Per Andreas Bjørgan mener det blir ganske risikabelt for kommunene å drive økonomisk direkte i kommunal regi eller kommunale foretak hvis Frogn kommune ikke får gjennomslag for sitt syn i Høyesterett.

Advokat Per Andreas Bjørgan mener det blir ganske risikabelt for kommunene å drive økonomisk direkte i kommunal regi eller kommunale foretak hvis Frogn kommune ikke får gjennomslag for sitt syn i Høyesterett.

Foto: Advokatfirmaet Lund & Co / fotograf Engebakken

Frogn får prøve statsstøtte-sak i Høyesterett

I lagmannsretten ble Frogn kommune dømt for å ha gitt ulovlig driftsstøtte til et treningssenter, men anket. Nå sier Høyesterett ja til å behandle saken.

Det sentrale i saken er driftsstøtte som Frogn kommune ga til Bølgen Trening i 2021 og 2022. Treningssenteret er drevet av det kommunale foretaket Drøbak Frogn Idrettsarena. Driftsstøtten ble gitt for å dekke underskudd, noe tre andre treningssentre mente var ulovlig statsstøtte. Treningssentrene tapte i tingretten, men vant fram i lagmannsretten.