Kofa mener Nordreisa kommune brøt kravet om forutberegnelighet da det ble oppgitt ulike tilbudsfrister i kunngjøringen og konkurransegrunnlaget i en konkurranse om leie av brøytebil. Illustrasjonsfoto: Colourbox.comColourbox.com

Felt i Kofa etter datotabbe

Nordreisa kommune ble felt i Kofa som følge av at korrekturlesingen av konkurransegrunnlaget var for dårlig.

Nordreisa kommune trengte brøytebil og utlyste i juni 2017 konkurranse for leie eller leasing av en lastebil egnet til formålet. Verdien på kontrakten ble beregnet til nesten 1,8 millioner kroner.

Fikk ett tilbud

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.