Thor Haakon Bakke (MDG), byråd for klima, miljø og byutvikling i Bergen, ber departementet vurdere lenger frist for parlamentarisk styrte kommuner.

Thor Haakon Bakke (MDG), byråd for klima, miljø og byutvikling i Bergen, ber departementet vurdere lenger frist for parlamentarisk styrte kommuner.

Foto: Paul Johannessen

Bergen sliter med frister – ber om særbehandling

Bergen klarer ikke å overholde 8-ukersfristen for klagesaksbehandling i byggesaker. Nå ber byråden departementet om unntak.

I et brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet ber byråd Thor Haakon Bakke (MDG) departementet vurdere å endre saksbehandlingsfristene for parlamentarisk styrte kommuner. I praksis vil det si Oslo og Bergen.

Ifølge Bakke har Bergen over lang tid erfart at det ikke er mulig å overholde plan- og bygningslovens og byggesaksforskriftens tidsfrister for behandling av klager som skal innom politiske organer.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.