An avlaster i Audnedal kommune saksøkte kommunen i februar 2017 med krav om etterbetaling av lønn og feriepenger. Nå har hun vunnet fram i Agder lagmannsrett. Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpixBerit Roald / NTB scanpix

Avlaster vant fram med lønnskrav

En avlaster vant fram i Agder lagmannsrett med krav om etterbetaling av 130.000 kroner i lønn og feriepenger. 

Etter ikke å ha nådd gjennom med sitt krav i tingretten, har avlasteren fått fullt medhold i ankesaken i Agder lagmannsrett. Striden har stått om fra hvilket tidspunkt kravet om etterbetaling fra Audnedal kommune kan gjøres gjeldende. Kvinnen krevde etterbetaling fra februar 2014, kommunen tilbød etterbetaling fra november 2016.

Uklart om dommen ankes

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.