Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Se kart over hvor innvandrerne kommer fra

Her finner du de fem største innvandringsgruppene kommune for kommune.

Dette kartet viser landbakgrunnen til de fem største innvandringgruppene i hver kommune.

Det første tallet under kommunenummeret er prosentandel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre av kommunens totalbefolkning. Tallet i parentes bak opprinnelsesland viser antall personer.

Les også: Oslo har høyest andel innvandrere