Om nyankomne elever plasseres i ordinær klasse eller i egen klasse er ikke nødvendigvis så viktig. Lærerens rolle er derimot avgjørende, og høy kompetanse og kjennskap til målgruppen er sentralt.

Om nyankomne elever plasseres i ordinær klasse eller i egen klasse er ikke nødvendigvis så viktig. Lærerens rolle er derimot avgjørende, og høy kompetanse og kjennskap til målgruppen er sentralt.

Foto: Colourbox

Rapport: Bør vurdere strengere krav til lærere

Det bør vurderes krav om andrespråkspedagogisk kompetanse for lærere som underviser nyankomne elever med annet morsmål enn norsk, anbefaler forskere.

I tillegg mener de at man bør vurdere å utvide tilbudet om videreutdanning i andrespråk.

I dag er det ikke andrespråkspedagogisk kompetanse et formelt krav, men bare en anbefaling for lærere som underviser i grunnleggende norsk eller i innføringstilbud.