Mange ukrainske flyktninger registrerer seg for norsk politi på Nasjonalt mottakssenter i Råde, der UDI og flere andre aktører prøver å ta unna for de mange ankomstene. Ukrainerne utgjør nå nest største innvandrergruppe i Norge.

Mange ukrainske flyktninger registrerer seg for norsk politi på Nasjonalt mottakssenter i Råde, der UDI og flere andre aktører prøver å ta unna for de mange ankomstene. Ukrainerne utgjør nå nest største innvandrergruppe i Norge.

Foto: NTB/ Javad Parsa

Det er nå 67.000 ukrainere i Norge

Ukrainerne er nå den største innvandrergruppe i 157 kommuner.

Det bor ukrainere i alle landets kommuner, de er nest største innvandrergruppe landet under ett, og de er største innvandrergruppe i 157 kommuner. Statistisk sentralbyrå (SSB) påpeker at mange ukrainske flyktninger oppholder seg ennå i asylmottakskommunen der de bor midlertidig, fordi de ikke har fått tildelt bosettingskommune. Det kan føre til at tall for enkelte kommuner kan være høyere enn de ellers ville vært.

Som tabellen nedenfor viser er det fortsatt polakkene som utgjør den største innvandrergruppen i Norge.

Ved inngangen til året bodde det totalt 931.000 innvandrere i Norge, og innvandrere utgjør nå 17 prosent av den bosatte befolkningen i Norge. Deres barn, som er født i Norge, utgjorde 4 prosent. I sum blir det 1.152.540 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. 

Innvandringen var fortsatt høy i 2023, og har bare vært høyere i 2022, skriver SSB på sine nettsider.

For 2024 har IMDi bedt kommunene bosette 37.000 flyktninger og så langt i år har kommunene vedtatt å bosette snaut 23.000 personer. De fleste av disse vil være fra Ukraina, så denne innvandringsgruppen kan fortsatt vokse ganske mye

Det ble ifølge SSB 53.900 flere innvandrere i Norge i 2023, på dette kartet kan du se de hvordan bosettingen er fordelt i Kommune-Norge og hvilke som er de største innvandrergruppene i hver enkelt kommune. I år som i fjor er det Lørenskog kommune som har den største andelen innvandrerbefolkning. I januar i år lå innvandrerandelen på 38,7 prosent en oppgang fra 37 prosent i 2023. Etter Lørenskog følger Ullensaker og Oslo, Båtsfjord, Lillestrøm og Gamvik.