Mange kommuner sliter når det gjelder digitalisering, slår KS fast. Nå skal de få større drahjelp fra interesseorganisasjonen for kommuner og fylkeskommuner. Illustrasjonsfoto: Magnus Knutsen BjørkeMagnus Knutsen Bjørke

KS skal ha større ansvar for digitalisering i kommunene

Kommuner og fylkeskommuner skal i mindre grad sitte på hver sin tue og styre med digitalisering.

Vedtektene i KS ble endret på landstinget i forrige uke, slik at medlemskap i KS «omfatter arbeid med nasjonale løsninger for digitalisering».

KS har allerede som oppgave å samordne og koordinere kommunal sektor på digitaliseringsområdet. Det skjer hovedsakelig gjennom utvalg og råd, slik som KommIT-rådet, digitaliseringsutvalget, fagrådene, diverse faggrupper, hovedstyret, kommunedirektørutvalget og fylkesdirektørkollegiet.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.