Det var kontrollutvalget i Lenvik som anbefalte anmeldelse og leverte anmeldelsen på vegne av Lenvik kommune. Her fra et tidligere møte. Foto: Lisa Rypeng
Det var kontrollutvalget i Lenvik som anbefalte anmeldelse og leverte anmeldelsen på vegne av Lenvik kommune. Her fra et tidligere møte. Foto: Lisa Rypeng
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Lenvik klager på henleggelse av helsekjøpsak

Lenvik kommune har påklaget henleggelsen av helsekjøpsaken.

Helsekjøpsaken i Lenvik

I februar la KomRev Nord fram sin 100 sider lange granskingsrapport av en kontrakt som har gitt selskapet Visit Senja AS (tidligere Slåttebakken Helse og Anders Hanssen photography) nærmere 15 millioner kroner på 3,5 år.

Kontrakten gjelder rusomsorg for én ung mann.

Revisjonen konkluderer med omfattende brudd på anbudsreglene og habilitetsreglene. 

Saken ble avdekket gjennom en rekke artikler i Kommunal Rapport i fjor. 

Leverandørdatabasen til Kommunal Rapport og fakturaer viser at kontrakten selskapet har hatt med Lenvik kommune, vokste fra 2,55 millioner kroner i 2014 til 6,4 millioner kroner i 2016.

Rådmannens stab inngikk kontrakten og sto for forlengelsene. Det til tross for at rådmannens sønn har vært involvert i virksomheten.

Politiet i Troms henla anmeldelsen i slutten av juni, begrunnet i straffeprosesslovens § 224: “Etterforsking foretas når det som følge av anmeldelse eller andre omstendigheter er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold som forfølges av det offentlige.”