I over to år handlet Lillehammer kommune tjenester for drift av veilys på en utgått kontrakt. Noe av begrunnelsen var at kommunen ikke ville risikere at gater og veier ble lagt mørke.

I over to år handlet Lillehammer kommune tjenester for drift av veilys på en utgått kontrakt. Noe av begrunnelsen var at kommunen ikke ville risikere at gater og veier ble lagt mørke.

Foto: Colourbox

Handlet på utgått avtale i to år

Nå må Lillehammer kommune ut med 429.000 kroner i gebyr.

I november 2019 gikk Lillehammer kommunes avtale om kjøp av tjenester for drift, vedlikehold og oppgradering av veilys ut. Likevel fortsatte kommunen å kjøpe tjenester fra leverandøren. Etter hvert beløp innkjøpene seg til nær 3,6 millioner kroner.

Lillehammer kommune har «handlet på en måte som må karakteriseres som forsettlig», konkluderer Klagenemnda for offentlige anskaffelser.