Fikk selge tårnreklame uten konkurranse

Ingen kan dokumentere at det var konkurranse om å få selge reklame på nedstigningstårnene i Oslo. - Dette virker uryddig, sier ekspert på loven om offentlige anskaffelser.

«Den ene kontrakten etter den andre dukker opp, uten at noen har oversikt» Advokat Robert Myhre

Kommunal Rapport skrev i går at reklameselskapet JCDecaux gjennom flere år har tjent millionbeløp ved å reklamere på de omstridte nedstigningstårnene, som er passasjen til undergrunnen i Oslo.

Vi har spurt Hafslund Nett AS, Oslo kommune og JCDecaux Norge AS om hvorvidt det var en anbudskonkurranse om å få selge reklamen:

  • Hafslund Nett AS: «Vi har i liten grad kunnskap om anbudskonkurransen vedrørende reklametårnene. Det skal erindres at konkurransen så vidt vites ble arrangert av Oslo kommune. Denne konkurransen ble formodentlig avholdt tilbake i 1999-2000» (administrasjonsleder Anne Bu).
  • Oslo kommune: «Vi er ikke kjent med et grunnlag for anbudskonkurranse som ledet fram til avtalen i 2001 om å levere nedstigningstårn, herunder rettigheten til å tilby reklame» (kommunaldirektør Gro Balas).
  • JCDecaux Norge AS: «Jeg husker ikke om det var noen konkurranse om denne kontrakten» (adm.dir. Øyvind Markussen).

Trolig ingen konkurranse

– Det er oppdragsgiver som har bevisbyrden for at kontrakter inngått etter norsk lov. Når dette ikke lar seg dokumentere, må det legges til grunn at det er like sannsynlig at det har vært konkurranse, som at det ikke har vært det, konkluderer Robert Myhre, tidligere sekretariatsleder ved Klagenemnden for offentlige anskaffelser (KOFA).

Kommunal Rapport har tidligere avdekket hvordan JCDecaux Norge AS gjennom flere år har tjent millioner på en kontrakt med det kommunale selskapet Sporveis-Annonsene AS, uten anbud siden 1998.

– Den ene kontrakten etter den andre dukker opp, uten at noen har oversikt. Dette virker veldig uryddig, sier advokat Myhre. Han mener kontrakten om reklametårnene må regnes som en såkalt tjenestekonsesjonskontrakt. Slike kontrakter behøver man ikke kunngjøre i databasen for offentlige innkjøp (Doffin), men det må like fullt være åpen konkurranse.

– Dokumentasjonen fra slike konkurranser skal oppbevares for ettertiden. Poenget med dette er at det skal være mulig å sette seg inn i forhistorien, sier Myhre. Han mener det er kritikkverdig at Hafslund ikke kan fremlegge dokumentasjonen i dag.

Hovedkonkurrenten Clear Channel er svært overrasket over saken.

- Hvis dette viser seg å være riktig, er det en skandale. Vi tar saken til etterretning, og vil i samråd med vår advokat se nærmere på hvordan vi eventuelt skal reagerer på det, sier administrerende direktør Toivo Møller-Pettersen.

Vil ikke gi ut 2001-avtale

Kommunal Rapport har fremlagt kritikken fra advokaten for Hafslund Nett AS. Informasjonssjef Kjersti Kirkeby skriver følgende i en e-post til oss:

«Vi minner om at vi tidligere har sendt deg grundig dokumentasjon i denne saken. Dette er dessuten forhold som skriver seg fra tiden før Hafslund fusjonerte med Viken Energinett».

Dokumentasjonen Hafslund viser til, er forliksavtalene mellom selskapet, JCDecaux og Oslo kommune, som fastslår at ordningen med reklametårnene skal avvikles.

Hafslund sitter også med en kopi av avtalen mellom Viken Energinett og JCDecaux Norge fra 2001. Men denne nekter selskapet å sende fra seg. Begrunnelsen er at offentlighetsloven ikke gjaldt for selskapet på det tidspunktet kontrakten ble inngått. Kommunal Rapport har klaget på denne beslutningen til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

– Utrivelig tett kobling

Håkon Wium Lie har gjennom flere år kjempet for å fjerne reklametårnene gjennom nettstedet stans.no. Han lar seg ikke overraske over at JCDecaux Norge ikke måtte konkurrere om å tjene penger på tårnreklamen.

– Det er jo slike forhold vi ikke ønsker oss i en kommune. Det er jo en grunn til at vi har et eget regelverk om anbudskonkurranser.

– Hvordan reagerer du på at JCDecaux kan ha inngått to kontrakter med aksjeselskap som Oslo kommune kontrollerer, uten å måtte konkurrere om det?

– Det virker å ha vært et altfor tett forhold mellom kommunen og reklameselskapet. Som innbygger og aktivist i Oslo oppleves dette som en utrivelig tett kobling.

– Dette har jeg ingen kommentarer til, annet enn at det synes tatt ut fra “løse luften”, sier administrerende direktør Øyvind Markussen i JCDecaux Norge AS.

(Saken er oppdatert)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.