Leder for offentlig sektor i Storebrand, Jon M. Hippe, er glad for å få medhold fra det europeiske overvåkingsorganet ESA.

Leder for offentlig sektor i Storebrand, Jon M. Hippe, er glad for å få medhold fra det europeiske overvåkingsorganet ESA.

Foto: Storebrand

ESA: Norske kommuner må legge tjenestepensjon ut på anbud

ESA mener at norske kommuner har brutt anskaffelsesregelverket når de ikke har lagt offentlig tjenestepensjon ut på anbud.

Det viser den foreløpige konklusjonen fra det europeiske overvåkingsorganet ESA, som Storebrand har mottatt.

Storebrand klaget i 2022 Norge inn for ESA, fordi det var ønskelig med en avklaring på hva som er korrekt anbudspraksis på offentlig tjenestepensjon. Storebrand har hele tiden ment at det er anbudsplikt på tjenestepensjon, men i perioden 2019–2021 utførte kun 1 prosent av kommunene slik konkurranse.

– ESAs foreløpige konklusjoner er svært viktige og gir et klart signal til norske myndigheter, sier leder for offentlig sektor i Storebrand, Jon M. Hippe, i en pressemelding.

Kommunal Rapport har fått oversendt ESAs brev til kommunaldepartementet, datert 29. februar.

Ut på anbud

Hippe viser til at ESA i den foreløpige konklusjonen slår fast at innkjøp av kommunal tjenestepensjon omfattes av regelverket for offentlig anskaffelser. 

ESA mener også at kommunenes og helseforetakenes pensjonskontrakter skulle ha vært på anbud ved innføringen av den nye pensjonsordningen (SGS 2020), og at flere kunder med tidsbestemte kontrakter har forlenget disse i strid med anskaffelsesregelverket.

– Etter ESAs vurdering er kommuner, fylkeskommuner, kommunale foretak og helseforetak som ikke allerede har gjennomført anbud, forpliktet til å gjennomføre nye konkurranser om kommunal tjenestepensjon, sier Hippe.

– Systemsvikt

Ifølge Hippe går ESA langt i å karakterisere den manglende konkurransen som en systemsvikt.

– ESAs vurderinger fremstår som sjeldent klare, og det er få spor av at denne saken er «kompleks» og «vanskelig», slik mange har fortalt norske kommuner og helseforetak, sier Hippe.

Pensjon er kommunenes største innkjøp. Hippe mener uttalelsen fra ESA er mest viktig for kommunene selv.

– Så langt har vi sett at kommuner har spart store summer på å sette pensjon ut på anbud, og det er viktig å understreke at ansatte får samme pensjon uansett leverandør, sier Hippe.

Må svare ESA

Norge har fått utsatt frist til 15. juni med å komme med sitt tilsvar til Esas vurdering. Den opprinnelige fristen var 29. april.

– Vi venter nå at norske myndigheter følger signalene fra ESA, slik at marked for offentlig tjenestepensjon kan normaliseres, sier Hippe.

Kommunaldepartementet sier til NTB at det ennå ikke er fattet en konklusjon i saken.

– Norske myndigheter vil svare på brevet, og vi har god dialog med ESA om sakens kompliserte rettslige og faktiske spørsmål, sier fungerende kommunikasjonssjef Jenny Kanestrøm Trøite.

Pensjonsselskapet KLP tror det vil ta tid før det kommer en endelig avgjørelse fra ESA.

– ESA er fortsatt i en forberedende fase der de samler informasjon, og de har invitert Norge til å komme med innspill, sier KLPs informasjonsdirektør Sissel Bjaanæs til NTB.

Per i dag er Storebrand og KLP de eneste leverandørene av tjenestepensjon til norske kommuner og fylkeskommuner. Storebrand gjorde «comeback» på markedet i 2019. Flere kommuner har også egne pensjonskasser.