Av Norges 30 største kommuner har 20 kommuner og én fylkeskommune valgt pensjonskasse. Flere kommuner og fylkeskommuner bør gripe sjansen, mener debattskribentene.

Av Norges 30 største kommuner har 20 kommuner og én fylkeskommune valgt pensjonskasse. Flere kommuner og fylkeskommuner bør gripe sjansen, mener debattskribentene.

Illustrasjonsfoto: Geir Martin Strande / NTB
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

På tide å tenke nytt om pensjon

Er alle alternativene på bordet når kommunene skal velge pensjonsløsning?

«For kommunen vil en stor andel av realveksten i de frie inntektene i årene framover gå med til å dekke pensjon».

Sitatet er hentet fra en handlings- og økonomiplan for en stor, norsk kommune.