Leder i Afasiforbundet i Norge, Hogne Jensen, krever at politikerne igangsetter tiltak for sikre logopeder til afasirammede. Foto: Afasiforbundet i Norge

Undersøkelse: Kommuner mangler logopeder

– Uakseptabelt, sier leder i Afasiforbundet i Norge, Hogne Jensen. 

I en ny, landsomfattende kommune- og logopedundersøkelse gjort av Afasiforbundet i Norge svarer 63 prosent av kommunene at de ikke har logoped. 29 prosent av logopedene som har svart, vurderer kommunens oppfølgingstilbud til personer med afasi som forsvarlig.

Undersøkelsen viser at det er store geografiske forskjeller i logopedtilbudet.

– Dette er alvorlig og uakseptabelt, sier leder i Afasiforbundet i Norge, Hogne Jensen.

Nasjonal retningslinje

Hvert år får om lag 12.000 personer hjerneslag, og cirka 25 prosent av disse rammes av afasi. Afasi er språkvansker etter skade i hjernen og fører til en dramatisk funksjonshemning for mange.

Ifølge Afasiforbundet er det essensielt å få språktrening hos logoped da tidlig og hyppig språktrening er det som gir best prognoser. Helsedirektoratets nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag, anbefaler at språktrening settes i gang i akuttfasen og må være av tilstrekkelig mengde og hyppighet. 

Afasiforbundet mener undersøkelsen gir grunn til bekymring for afasirammede. 

Krever tiltak

Dette er hovedfunnene i undersøkelsen:

  • 63 prosent av kommunene svarer at de ikke har logoped. 75 prosent av kommunene mangler kompetanse for å gi opplæring i kommunikasjonsstrategier for dem som jobber med personer som har afasi.
  • Om kommunen har logoped risikerer man likevel å få utilstrekkelig oppfølging. Mange opplever å få 1–2 timer med språkrehabilitering i uken, langt fra Helsedirektoratets anbefaling om intensiv oppfølging.
  • 29 prosent av logopedene opplever kommunens tilbud som forsvarlig. Da kommunene ble bedt om å vurdere samme spørsmål mente 84 prosent av kommunene at de i mer eller mindre grad dekket opp behovene til personer med afasi.
  • Av logopeder som deltok i undersøkelsen visste 51 prosent om en eller flere personer som skulle hatt hjelp og oppfølging hos logoped, men som ikke får det. 

Undersøkelsen ble presentert på et stortingsseminar 22. mai. I alt 65 kommuner og 280 logopeder har svart på undersøkelsen.

– Afasiforbundet krever at politikerne igangsetter tiltak som kan utjevne de store geografiske ulikhetene innen rehabilitering og sikrer at personer med afasi får nødvendig hjelp, til riktig tid. Det er et prekært behov for å endre regelverk og føringer, slik at alle får tilgang til en forsvarlig rehabilitering uavhengig av geografisk tilhørighet, sier Jensen i pressemeldingen. 

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.