Kommunene har tro på at pakkeforløp for psykisk helse og rus i helsetjenesten skal bidra til en bedre rolleavklaring mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Foto: Lise Åserud, NTB Scanpix

SINTEF: Store forventninger til pakkeforløp

1. januar ble pakkeforløp for psykisk helse og rus i helsetjenesten innført. Kommune-Norge har store forventninger til pakkeforløpene, ifølge en SINTEF-rapport.

Med pakkeforløp for psykisk helse og rus i helsetjenesten skal pasienten få vite hva som skal skje, når det skal skje og hvem som har ansvaret for behandlingen og oppfølgingen i helsevesenet.

I alt er det seks ulike pakkeforløp. Fra 1. januar i år kan pasienter henvises til de tre første, mens de tre neste innføres 15. februar.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.