Svikt fra Helsedepartementet og Direktoratet for e-helse har ført til at helsepersonell og pasienter ikke har helseinformasjon når de trenger det, mener Riksrevisjonen.

Svikt fra Helsedepartementet og Direktoratet for e-helse har ført til at helsepersonell og pasienter ikke har helseinformasjon når de trenger det, mener Riksrevisjonen.

FOTO: Joakim S. Enger

Riksrevisjonen slakter Akson

Arbeidet med «Én innbygger – én journal» har pågått i åtte år og kostet minst 150 millioner kroner. Likevel mangler helsepersonell enkel tilgang til pasientopplysninger.

Det er hovedkonklusjonen til Riksrevisjonens undersøkelse om hvordan helsemyndighetene har fulgt opp Stortingets vedtak fra 2013 om «Én innbygger – én journal».

– Utredninger inneholder over 5.000 sider med dokumentasjon. Likevel pågår det fortsatt utredning av veien videre, heter det i rapporten.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.