Doseringsfeilen har ført til at medisiner som skulle vært tatt ukentlig, har fått påskriften om daglig inntak.
Doseringsfeilen har ført til at medisiner som skulle vært tatt ukentlig, har fått påskriften om daglig inntak.NTB

Milliardkonsern står bak alvorlig doseringsfeil

EG, som eier pasientjournalen Infodoc Plenario, står bak doseringsfeilene som Helsedirektoratet og Norsk helsenett har slått alarm om. 

13. juni sendte Norsk helsenett (NHN) følgende mail til Helsedirektoratet:

«Viser til samtale nå nettopp om en alvorlig situasjon knyttet til utlevering av resepter i sykehus der man benytter Helseplattformen. Reseptene er forskrevet i annet system. Det vises feil dosering, for eksempel kan man få informasjon om at en tablett skal tas daglig, mens den egentlig er forskrevet ukentlig. Da får pasienten altfor mye medisin og dette er jo alvorlig, liv kan gå tapt».